Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo luidt het spreekwoord. Voor velen is het vanzelfsprekend dat ze iedere dag weer veilig thuiskomen van hun werk. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? In hoeverre zijn werkgevers of pandbeheerders bezig met het creëren van een zo veilig mogelijke werkomgeving en hoeveel risico’s er zich gemiddeld op een dag voordoen? De kans is groot dat er hier niet dagelijks bewust mee omgegaan wordt. Daarom doen steeds meer bedrijven er alles aan om ongevallen te voorkomen. Veiligheid is mensenwerk en vraagt om betrokkenheid, risicobewustzijn en verantwoordelijkheid nemen. Veilig werken doe je samen, maar daar moet iedereen wel zijn of haar eigen steentje aan bijdragen. Into the Source ontwikkelt met een team van specialisten unieke online oplossingen voor diverse doelgroepen en toepassingen. De afgelopen maanden heeft Into the Source gewerkt aan een uniek eigen product: B-Aware. En zo dragen wij graag ons steentje bij en zodat een ander laagdrempelig zijn of haar eigen steentje kan bijdragen. B-Aware is voornamelijk ontwikkeld om mensen te informeren en, nog belangrijker, bewustwording omtrent veiligheid te creëren. B-Aware draagt hier graag aan bij door met deze tool bewust veilig werken te faciliteren.

Over B-Aware

B-Aware is een slimme software tool speciaal ontwikkeld voor vastgoedpartijen. Deze tool geeft leveranciers, die de panden van deze vastgoedeigenaren bezoeken, inzicht in de veiligheidseisen die van toepassing zijn bij het betreden van een specifiek object of pand. Bij het betreden van een gevaren of risicozone moet een monteur verplicht een aantal stappen omtrent veiligheid doorlopen. Deze stappen verhogen de bewustwording van degene die deze zone betreedt. B-Aware draagt daarmee bij aan het bewust veilig kunnen werken binnen vastgoedobjecten. 

Daarnaast krijgen vastgoedeigenaren volledige inzage in alle pandbewegingen, zodat zij achteraf of realtime kunnen zien wie er in een object is geweest en/of zijn werkzaamheden zijn afgerond bij het verlaten van het object. 

Hoe werkt het?

B-Aware is een uniek product binnen deze branche. Over de software B-Aware bestaat uit een beheersysteem en een web app. Het beheersysteem geeft vastgoedeigenaren de mogelijkheid om snel en eenvoudig objecten in te voeren en te voorzien van de betreffende veiligheidsvoorschriften. 

De web app is opgebouwd uit verschillende veiligheidsmodules waarmee we op locatie de gevaren inzichtelijk maken om bewustwording te creëren bij leveranciers. Monteurs krijgen toegang tot de veiligheidsmodules die de vastgoedeigenaren hebben ingesteld voor een specifiek pand of object door een QR-code te scannen. Monteurs kunnen zo snel en simpel de relevante modules doorlopen en akkoord geven op de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. 

De voordelen voor vastgoedeigenaren

  • Het creëert bewustwording van de gevaren in en rondom de panden bij leveranciers. 
  • Het verkleint het afbreukrisico voor d.m.v. een veiligere werkomgeving te creëren.
  • Het geeft inzicht in de pandtoetredingen d.m.v. het loggen van de toetredingen van leveranciers.
  • Geen zorgen om de te verstrekken persoonsgegeven van de leveranciers want het is AVG-Proof

De voordelen voor monteurs

  • Het geef inzicht in de veiligheidseisen die gelden bij het betreden van een specifiek pand of object.
  • Het creëert bewustwording omtrent veiligheid bij het betreden van gevaren- of risicozones. 
  • Geen papieren rompslomp meer maar alles makkelijk en snel via een webapplicatie. 
  • Geen zorgen om de te verstrekken persoonsgegeven van de leveranciers want het is AVG-Proof

Wij zijn trots op het eindproduct! Wil je meer weten? Scan dan de QR-code op deze pagina en bekijk de website inclusief bijbehorende video. Of ga naar https:/b-aware.nl.

Tags development, vastgoedbeheer, digital

Publicatiedatum 07 juli 2021