De bedrijfswereld, de samenleving en technologieën veranderen continu. Deze en ook trends, klanten, concurrenten, en onvoorziene gebeurtenissen zijn onvoorspelbare factoren die invloed hebben op een marketingstrategie.

Deze veranderingen/ontwikkelen dwingen ons om onszelf te blijven ontwikkelen, ook al vraagt dat soms om veel flexibiliteit. Om slimme en vooral juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk om te experimenteren en de markt en doelgroep te blijven onderzoeken. Daarom gaan we in deze blog graag wat dieper in op het belang en de kansen van experimenteren met je marketingstrategie. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn en is ook laagdrempelige in te zetten. 

Onlosmakelijk verbonden: Experimenteren en marketing(communicatie)

Een bedrijfskoers en/of marketingstrategie kun je bepalen op basis van je onderbuikgevoel, geruchten of interpretaties. Het doen van onderzoek en experimenteren geeft je echter informatie die gebaseerd is op feiten die je vertellen of je keuzes het gewenste resultaat op zullen leveren.

95% van alle beslissingen wordt onbewust gemaakt. Om te bepalen hoe gebruikers/klanten keuzes maken is een continue onderzoeksmethode vereist. Als we kijken naar SEO als voorbeeld: technieken die vijf of tien jaar geleden erg goed werkten, zullen nu wellicht niet meer voldoende resultaat geven. Ook het gedrag en de wensen van je doelgroep en klanten veranderen regelmatig. Juist in plaats van trends te volgen waarvan het vermoeden bestaat dat ze werken, kun je je tijd en budget dus beter investeren in het verzamelen van informatie op basis van concrete en betrouwbare data.

Sturen op gedrag is namelijk veel betrouwbaarder dan aannames doen. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard wel dat je gedegen experimenten uitvoert en ook weet hoe je de resultaten moet interpreteren. Bij Into the Source hebben we kennis en ervaring in huis om jou hierin te kunnen ondersteunen!

A/B testen

Een prettige en een van de meest gebruikte beproefde testmethodes om te experimenteren is het uitvoeren van A/B-testen. Bij A/B-testing laat je twee verschillende versies van bijvoorbeeld je website of je nieuwsbrief aan verschillende proefpersonen zien. Je verandert telkens één element waarvan je verwacht dat het een verschil in gedrag op gaat leveren. 

Het voordeel van een A/B test is dat proefpersonen niet weten dat ze deelnemen aan een test waardoor er objectieve data wordt verzameld! 

Door steeds kleine veranderingen aan te brengen en steeds voort te borduren op voorgaande resultaten wordt er stapsgewijs gewerkt aan conversieverhoging.  Toch moet je met een aantal zaken rekening houden voordat je een test wilt uitvoeren. Graag verwijs ik jullie hiervoor naar onze blog over A/B testen

Experimenteren is onmisbaar

Marketing is dus echt een vak van continu testen, evalueren, reflecteren en optimaliseren. Het is een doorlopend proces. Een uitdaging – maar hier helpen wij je graag bij! 

Tags marketingstrategie, a/b testen, marketing, communicatie

Publicatiedatum 23 september 2021